Toetatud projektid

Kilplaste teemapark asub Järvamaal Müüsleri küla vanas mõisapargis ja selle ümbruses. Teemaparki on arendatud koostöös mitme organisatsiooniga: MTÜ Kilplaste Gild, Kilplane OÜ, Kareda vald, Kareda Valla Raamatukogu, Kreutzwaldi pärandi säilitamise seltsing,  MTÜ Müüsleri Küla Selts jt. Teemapargi arendamiseks on tehtud mitmeid rahastamist leidnud projekte.

 

logo-leader-2014-est-horisontaal-varviline

2017 – PRIA, Leader meede – Kilplaste Koja õpitubade täiendavate teenuste väljaarendamine (Lühikirjeldus: keraamika õpitoa ja filmitegemise õpitoa teenuste arendamiseks seadmed, tehnika, töövahendid, koolitus- ja seminaride kvaliteetteenuse arendamiseks esitlustehnika ja mööbel). (taotleja Kilplane OÜ).

2011- PRIA, Leader meede – Haridusmessil osalemine (taotleja Kilplane OÜ)

2011 – PRIA, Leader meede – Kilplaste Koda (köögitehnika soetamine, mängudetoa atraktsioonide valmistamine ja paigaldamine, mööbli soetamine) – (taotleja Kilplane OÜ)

2010 – Kohaliku Omaalgatuse Programm – Müüsleri tantsuplatsi edasiarendamine (taotleja MTÜ Kilplaste Gild)

2010 – PRIA; Leader meede – Müüsleri ja Peetri külakeskuste korrastamine (taotleja MTÜ Kilplaste Gild, partner MTÜ Peetri külaselts)

2009 – Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, innovatsiooniosakute toetusmeede – Kilplaste teemapargi mängutoa projekteerimine (Kilplane OÜ)

2009 – PRIA; Leader meede – koostööprojekt „Müüsleri teemaparkide ehitus- ja haljastusprojektid“ (taotleja MTÜ Müüsleri Saare Selts, partner MTÜ Kilplaste Gild)

2009–2010 – PRIA, Leader meede – koostööprojekt „Teemaparkide koostöövõrgustiku loomine“ (taotleja MTÜ Norra Allikad, partnerid MTÜ Kilplaste Gild ja MTÜ Müüsleri Saare Selts), teemaparkide arengukavade koostamine, ühisstrateegiad, koduleheküljed

2009  –  Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, koolitusosakute toetusmeede – Finantsid kindla juhtimise alla (Kilplane OÜ)

2009 – PRIA, Leader meede, Kilplaste Koja rekonstrueerimise II etapp (Kilplane OÜ)

2008 – Kohaliku Omaalgatuse Programm – Müüsleri parki tantsuplatsi rajamine II etapp (Kreutzwaldi pärandi säilitamise seltsing)

2008 – PRIA, meede 3.1. Ettevõtluse mitmekesitamine maapiirkonnas – Kilplaste Koja rekonstrueerimise I etapp (Kilplane OÜ)

2007 – EAS, Alustava ettevõtja toetusmeede, Kilplaste teemapargi edasiarendamine (Kilplane OÜ)

2006 – Kohaliku Omaalgatuse programm – Müüsleri parki välikäimla ehitamine II etapp (MTÜ Müüsleri Küla Selts)

2005 – EAS meede 4.6.2. Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise väikeprojektide programm – Kilplaste muistenditel põhineva teemapargi rajamine Müüslerisse II etapp (Kareda vald)

2005 – Kohaliku Omaalgatuse Programm – Müüsleri parki tantsuplatsi rajamine I etapp (MTÜ Müüsleri Küla Selts)

2005 – Balti-Ameerika Partnerlusprogramm – Müüsleri parki puude istutamine (MTÜ Müüsleri Küla Selts)

2005 – EAS Struktuurifondide meede 4.6.2. Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programm – Kilplaste muistenditel põhineva teemapargi rajamine Müüslerisse (Kareda vald)

2004 – Kohaliku Omaalgatuse Programm – Välikäimla ja püstkoja ehitamine Müüsleri parki I etapp (MTÜ Müüsleri Küla Selts)

2004 – AEF, Balti-Ameerika Partnerlusprogramm (BAPP) – Külakiige ehitamine ja puude istutamise õpetamine lastele (MTÜ Müüsleri Küla Selts)

2003 – Hasartmängumaksu nõukogu – Täiskasvanud Õppija Nädal : ebatraditsioonilised puutöövõtted (vigursaetud puuskulptuur Müüsleri parki Kilplalasse), (taotleja Kareda Valla Raamatukogu)

2003 – Kohaliku Omaalgatuse Programm – Kilplala (MTÜ Müüsleri Küla Selts)

2003 – Kultuurkapital – Kreutzwaldi-aasta üritused Järvamaal (Kareda Valla Raamatukogu)

2003 – Kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupp – Kreutzwaldi-aasta üritused Järvamaal II etapp (Kareda Valla Raamatukogu)

2003 – Kultuuriministeeriumi Klassikakirjanduse Fond – Kreutzwaldi-aasta konkursside auhinnad (Kareda Valla Raamatukogu)

2002 – Kohaliku Omaalgatuse Programm – Müüsleri pargi projekteerimine (Kreutzwaldi pärandi säilitamise seltsing)