Lapse ankeet

LAPSE ISIKLIK ANKEET KILP-LASTE-LAAGRISSE

 Lapse nimi:_______________________________________

Sugu:_______                          Lapse vanus:_______                Sünnipäev:_______________

Lapsevanema nimi __________________________________

tel number ____________________________________

e-maili aadress ____________________________________

aadress___________________________________________

Palume vastata alltoodud küsimusele ausalt, kuna see on Teie enda lapse huvides. See informatsioon on mõeldud ainult kasvatajatele ja ei kuulu laiemale levitamisele.
Mida peaks laagrikasvataja lapse kohta teadma (allergiad, ülitundlikkus, terviseprobleemid, ravimid jm teie arvates vajalik info)
_____________________________________________________________________

Lapsevanema ja laagri juhtkonna vaheline kokkulepe: kui laps lahkub loata laagri territooriumilt, siis laagri juhtkond ei vastuta lapsega juhtunud  õnnetuste eest. Laagri korraldaja  jätab endale õiguse korrarikkumiste eest (nt. ilma loata laagrist lahkumine, kaklemine, laagri kodukorra rikkumine, vargus jms.) laagriline koju saata ning  kasutamata päevade maksumust lapsevanemale ei hüvitata. Laagri juhtkond ei vastuta kaasavõetud raha, väärisesemete, telefonide ja muu isikliku tehnika eest.  Lapsevanem  kohustub hüvitama lapse poolt rikutud laagri vara maksumuse laagrikorra rikkumise korral.

 TUUSIKU ANNULLEERIMISTINGIMUSED:

1. Vanemal on õigus annulleerida tuusik, juhul kui vahetuse alguseni on jäänud enam kui üks nädal (tagastatakse 75% tuusiku maksumusest);

  1. Kui vahetuse alguseni on vähem kui üks nädal, on laagril õigus jätta endale kogu tuusiku maksumus.

TUUSIKU MAKSETINGIMUSED:

  1. Broneering jõustub alates laagrimaksumuse laekumisest ja täidetud lapse isikliku ankeedi saabumisest.
  2. Tasumine toimub ülekandega arve alusel.
  3. Maksekorraldusel palume selgitusse märkida: Kilp-laste- laager, toimumise ajavahemik ja lapse nimi.
  4. Lapse isiklik ankeet saata mailiaadressile kilplased@kilplased.ee
  5. Küsimustega palun pöörduda Helena Siiroja kilplased@kilplased.ee ; tel 5191 4282

Käesolevaga teatan, et olen tutvunud laagri programmiga, makse- ning annulleerimistingimustega ja luban oma lapsel osaleda Kilplaste küla lastelaagris ………………………………….. (laagri toimumise kuupäevad).

 

Kuupäev_____________________________________________

Lapsevanema nimi ja allkiri _____________________________________