Kilplaste lood

Kilplaste lugusid tunti Saksamaal juba 400 aastat tagasi. Fr.R. Kreutzwald tõlkis kilplaste lood maakeelde 1857.a.

Kreutzwaldi järgi elasid kilplased Järvamaal Peetri kihelkonnas Uppakallo külas.

“…Ülemisanda kolm tarka saadikut tõttasid siis teele ja võttis igaüks oma ametiriistad selga, üks käiakivi, teine hekslipingi ja kolmas pika redeli luuaga. Pika teekäigu ja jalavaeva peale jõudsid nad viimaks hüva õnne juhatusel Kilplasse, kaugele taha Uppakallo Kalkunimaale, kus väga tarka rahvast leitakse….”

“… K i l p l a s e nime on Kreutzwald ise loonud saksa eeskujul (“Schild” – kilp), kuigi saksas “Schildbürgeri” nimetus arvatakse tulnud olevat Scilde linna nimest.
U p p a k a l l o nimi (saksa Utopia) esineb eesti rahva nn.”Imede laulus”.
… Ubakalu küla asus varem Peetri kihelkonnas Järvamaal ja liideti 1840.a. Koigi mõisaga.
K a l k u n i m a a – Kreutzwaldi moodustatud nimetus saksa “Kalekutisches Land” asemel.”

Tekstid raamatust Kreutzwald, Fr.R. Jutud.- Tln.: Eesti Riiklik Kirjastus, 1953, lk. 241 ja 586